Frans
Werter
“Van de vlaktes en hooglanden van Colombia, Ethiopië en Pakistan, tot wijken in Amsterdam of dorpen in Limburg: altijd boeien verhalen van bewoners”

Nu: de kanteling in Horst aan de Maas, As van Berlage en Afrika

Al 30 jaar werk ik in binnen – en buitenland met burgers, overheden en maatschappelijke organisaties aan verbetering van de woon- en leefomgeving. Sinds 2011 werk ik als programmamanager voor de kanteling van de maatschappelijke ondersteuning in Horst aan de Maas. Ook ben ik projectleider voor de herinrichting van de openbare ruimte in Zuilen (Utrecht). Daarnaast ben ik de vertegenwoordiger van de African Capacity Building Foundation in Europa.

Internationaal: Colombia, Bolivia, Ethiopië en Pakistan

Vanaf mijn vierde levensjaar droomde ik van een leven als ontdekkingsreiziger. Toen ik 16 jaar was lifte ik door Europa en vervolgens door Noord Amerika. Ik studeerde niet-westerse sociologie en deed een jaar lang onderzoek in Colombia naar productiecoöperaties. Na mijn afstuderen werkte ik ruim vier jaar voor een lokale organisatie in Ethiopië aan dorpsontwikkeling terwijl in de hele wereld de Band Aid en Live Aid concerten gehouden werden. Vervolgens werkte ik in Bolivia voor een Wereldbank-project. De kleine producent van quinoa, lamawol, paranoten moest verbonden worden aan de consument ergens in de wereld. Na Latijns Amerika verhuisde ik naar de Pathanen in het noorden van Pakistan om aan dorpsontwikkeling en beheer van bossen en berggebieden te werken.

Terug in de lage landen

In 1995 keerde ik terug naar Nederland en ging aan de slag bij Werkgroep ‘2duizend als hoofd van de sector communicatie en participatie. Tegelijkertijd bleef ik ook in het buitenland actief o.a. in El Salvador, Pakistan, Zimbabwe, Ethiopië, Afghanistan en Tanzania. In Nederland was ik projectleider voor grote stadsdiscussies over wonen en uitbreiding van Dordrecht, de toekomst van Rotterdam en mobiliteit in Utrecht. Ook werkte ik aan wijkontwikkelingsprojecten bijv. in Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Den Helder en recentelijk Schiedam. Ik was één van de bedenkers en projectleider van het project Buurtvoorlichters in Amsterdam dat landelijk een tweede prijs won. In het project werden werkzoekenden opgeleid en te werk gesteld als buurtvoorlichters. Het idee was gebaseerd op mijn ervaring in Pakistan en Ethiopië. Ik werkte daarnaast als projectleider voor herinrichting van de Vechtoevers en ontwikkelde met bewoners een visie op de As van Berlage in Utrecht. In Zeist was ik procesmanager voor het op interactieve wijze opstellen van de structuurvisie 2020.
Van 2005 t/m 2011 was ik bestuurslid van de African Capacity Building Foundation (ACBF), een stichting waarvan ongeveer 40 landen, de Wereldbank, VN en African Development Bank lid zijn. De ACBF ontwikkelt en financiert projecten gericht op de capaciteitsopbouw in Afrika. Op dit moment ben ik de vertegenwoordiger van de ACBF in Europa.

Mobiel: +31(0)6 23 48 44 44