Werkvelden
en diensten

Buro de Steeg werkt in verschillende sectoren. Wij zijn het vaakst te vinden bij de communicatie rond de planning én uitvoering van grote, complexe infrastructurele en ruimtelijke ordeningsprojecten.
Maar ook loopt u een redelijke kans ons tegen te lijf te lopen bij stedelijke- en wijkontwikkelingsprojecten.
Daarnaast voelen wij ons ook prima thuis op de terreinen van welzijn, zorg, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning.

Diensten
De diensten die wij aanbieden zijn zoals je bij een zichzelf respecterend communicatiebureau mag verwachten: van strategieontwikkeling tot implementatie en van advisering tot (interim) management.
De diensten waarvoor wij gevraagd worden zijn: projectcommunicatie, beleidscommunicatie, reputatiemanagement, verandercommunicatie, omgevingscommunicatie, procesmanagement, interactieve beleidsvorming en capaciteitsopbouw.