2001 – 2008: ProRail Betuweroute

In de zomer van 2001 is het Gelderse Zevenaar een paar dagen landelijk nieuws. Lekkages in de bouwput van de in aanbouw zijnde Betuweroute-tunnel zorgen voor veranderingen in het grondwaterpeil. In die periode treedt er ook schade op aan huizen in de omgeving van het bouwproject. Voor iedereen is duidelijk dat de bouwers van de Betuweroute dit veroorzaakt hebben. Pas later wordt duidelijk dat een combinatie van een hete, droge zomer, de bodemgesteldheid ter plaatse en de fundering van de huizen de boosdoener waren. In die periode werden wij gevraagd de projectcommunicatie voor de spoortunnel Zevenaar te gaan doen.

Met je poten in de modder, op de huid van de operatie in een omgeving die zich onvoldoende gehoord en in zijn belang miskend voelt: het zijn de klussen waar wij blij van worden. Bij de bouw van de spoortunnel voor de Betuweroute hebben wij gekozen voor een open en realistische communicatie. Communicatie ook in het hier en nu en even geen vergezichten over hoe goed het straks allemaal wel niet zal zijn. De directe zorg en frustratie van omwonenden en ondernemers heeft te maken met geluids- en trillingshinder, verminderde bereikbaarheid en zichtbaarheid. Daar moet eerst iets aan gedaan worden. Na de afronding van de ruwbouw van de tunnel in Zevenaar werd Alex al snel hoofd communicatie van de projectorganisatie Betuweroute. In die functie gaf leiding aan een team van 20 communicatieadviseurs en -medewerkers. Een team dat richting de oplevering van de Betuweroute ieder jaar met een aantal fte’s inkromp. Alex was verantwoordelijk voor de corporate-, interne- en omgevinsgcommunicatie en deed zelf de perswoordvoering. Hij was in die periode verantwoordelijk voor het evenement voor de opening van de Havenspoorlijn voor een gezelschap van Europese transportministers en natuurlijk de ingebruikname van de Betuweroute in aanwezigheid van de koningin (en activisten van Groen Front). Een feestelijke ingebruikname die uit verschillende activiteiten bestond zoals een boek, een groot feest in Barendrecht en een langs de lijn reizende containerbioscoop.