2012: Stadsdeel Nieuw-West (Amsterdam)

Los van randvoorwaarden en bestaand beleid op zoek gaan naar ideeën bij bewoners, ondernemers, kunstenaars, projectontwikkelaars voor de toekomst van de Sloterplas. Dat was de opgave die we ons stelden. In twee maanden tijd zijn 176 ideeën geprikt op de tijdelijke website Sloterplasidee. De ideeën zijn door de bedenkers gepresenteerd op een Sloterplasconferentie. Het stadsdeel gebruikt de ideeën voor een ontwikkelstrategie voor de Sloterplas.

De weg naar de Sloterplasconferentie was niet alledaags. Het bestuur van het stadsdeel, de stadsdeelraad en de ambtelijke organisatie waren na veel discussie bereid om nu eens niet het bestaande beleid als randvoorwaarde mee te geven in een project. In de communicatie werd gezocht naar creativiteit en vernieuwing. Dit wilden we in deze eerste fase niet beteugelen door bestaande kaders. We maakten daarom een tijdelijke website waarop iedereen zijn ideeën of reacties kon plaatsen. Daarbij gold maximale transparantie en openheid en werden bijdragen niet gecensureerd of gemodereerd. Onder meer door de inzet van sociale netwerken leverde deze benadering 176 ideeën op: van een hotel met eco-lodges, een paviljoen ter ere van Mejuffrouw Mulder, het eerste vrouwelijke hoofd stedenbouw van de gemeente Amsterdam, tot het idee voor een drijvend levensgroot konijn.