2012: Amsterdam West

Sloterplasconferentie – 100 ideeën, 1 Sloterplas. Op creatieve wijze met behulp van website ‘sourcing van ideeën’ uit de samenleving voor herinrichting van het Sloterplasgebied. Presentatie van 176 ideeën op Sloterplas conferentie. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving.