2011 – nu: Horst aan de Maas

Kanteling van de maatschappelijke ondersteuning. Procesmanagement met als doel om verandering tot stand te brengen bij gemeentelijk organisatie, burgers en aanbieders van zorg en welzijn. Opstellen convenant met zorgkantoor en zorgverzekeraar (VGZ). Introductie vraagverhelderingsgesprek en sociale wijkteams. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving.