2011 – nu: Horst aan de Maas

De welvaartstaat heeft ons veel gebracht van televisie en auto tot ons sociale stelsel. De keerzijde is dat wij afhankelijk zijn gemaakt van de overheid die ons wel en wee regelt, en dat ons individualisme hoogtij voert. Deze situatie staat onder druk. De toenemende kosten van welzijn en zorg zijn op termijn niet meer op te brengen. Dit vraagt om een verandering van houding en gedrag van burgers, overheid en dienstverleners. Wij begeleiden deze verandering in de gemeente Horst aan de Maas niet vanaf de tekentafel maar vanuit de vraag van bewoners.

Een maatschappelijk veranderingsproces vraagt niet alleen om praten of informatie geven maar ook vooral om doen. Uit gesprekken met bewoners, zorgaanbieders en de politiek bleek dat een ieder doordrongen is van het feit dat het anders moet met de maatschappelijke ondersteuning. Veel gehoorde termen zijn: ‘eigen kracht’, ‘zelfredzaamheid’, ‘ondersteuning door de sociale omgeving’. De vanzelfsprekendheid om iedere bewonersvraag te honoreren met een voorziening, zoals een rollator of een scootmobiel, staat ter discussie. Het stimuleren van het zelfoplossend vermogen van bewoners staat bij de veranderingen centraal. Mooie woorden, maar wat betekent dat in de praktijk. Vanuit de gemeenschappelijke visie begeleiden we 10 deelprojecten om de nieuwe methodiek van ondersteuning te ontwikkelen, financiën beheersbaar te houden en draagvlak voor verandering te bereiken. Vliegwiel voor verandering is de introductie van een vraagverhelderingsgesprek, een andere manier van communiceren met burgers. Dit heeft gevolgen voor competenties van personeel, werkprocessen en organisatie. De gemeente werkt bij de veranderingen samen met andere organisaties. Daarnaast introduceren wij gebiedsgericht werken met sociale wijkteams.