2011 – 2012: Schiedam
Opstellen wijkactieplan (WAP) Schiedam Oost. In samenspraak met bewoners en organisaties ontwikkelen van een wijkactieplan voor de periode 2012 – 2015. Actieplan bevat interventies op gebied van wonen, instroom van kansarme bewoners, werkgelegenheid, sociale binding en gezondheid.