2008 – 2011: Zeist

Opstellen Ontwikkelingperspectief 2030 en Structuurvisie 2020. Procesmanagement, verantwoordelijk voor op interactieve wijze opstellen van toekomstvisie en ruimtelijke structuurvisie in een politiek-maatschappelijk gevoelige context. Klik hier voor een uitgebreidere beschrijving.