2006 – 2007: Utrecht
Ontwikkeling en institutionele inbedding van het Programma Ruimtelijke Ontwikkelingen en Functies (PROF), een beleidskader voor de uitvoering van de ca. 600 ruimtelijk gerelateerde projecten van de gemeente Utrecht.