2004 – 2005: Amsterdam, Ymere
Begeleiding regionaal managementteam van woningcorporatie Ymere bij heroriëntatie en team building.