2003 – 2004: Amstelveen
Evaluatie wijkbeheer en in gang zetten van aanscherping van doelstellingen, aanpak en rollen van samenwerkende partijen (o.a. gemeente, woningcorporatie, opbouwwerk, maatschappelijke instellingen, bewoners).