2002 – 2004: Stadsdeel Zeeburg, Amsterdam
Indische Buurt. Begeleiding planvorming met betrekking tot herinrichting openbare ruimte van Zuidwest Kwadrant van Indische Buurt. Inpassing van een kunstproject van Jaap de Jonge in de openbare ruimte (‘sporen van leds’)