2001 – 2004: Utrecht
Projectleider As van Berlage, Zuilen. Op creatieve manier ontwikkelen van een visie en uitwerking van een programma van projecten – in samenspraak met belanghebbenden – ter realisering van de visie op stedenbouwkundige As, ooit ontworpen door Berlage. Tentoonstellingen en lezingen. Inpassing kunst op Plein van Berlage (Fontein van Gerhard Metz)