2000 – 2003: Tsjechië (Utrecht/Brno)
Ontwikkeling en introductie van een methodiek voor het opstellen van wijkontwikkelingsplannen in Brno. Introductie van bewonersparticipatie en inspraakbijeenkomsten. Training van gemeentepersoneel.