1996 – 2008: Pakistan (SDC/Intercooperation)
Ontwikkeling van programma voor integrated natural resource management. Ontwikkeling van methodiek voor participatieve planning dorpsontwikkelingsplannen. Training van overheidspersoneel.